В Русе продължава „Панаирът на музейните изложби”

В днешната програма са докладите на чуждестранните гости


Вторият ден от международния форум за музейни политики „Панаир на музейните изложби“, организиран от Регионален исторически музей, се провежда днес в зала „Европа” на Доходното здание в Русе.

От името на Министерството на културата и министър Мартин Иванов, приветствие поднесе Екатерина Джумалиева, Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“. В него се дава подкрепа на създаването на съвременни визии и условия за по-добро сътрудничество между музеите и специалистите от страната и чужбина. Министерството ще насърчава споделянето на нови идеи, добри практики и формирането на професионални музейни мрежи.

След приключване на официалната част, събитието продължи с презентацията на британския адвокат  проф. Норман Палмър, специалист в законодателството свързано с културните обекти и наследство. Той сподели, че ще представи, много примери за добри и лоши практики, които могат да бъдат ползвани да бъде по-успешна дейността на музеите в България и да подпомогнат тяхното развитие. Неговият доклад е на тема „Споделяне на наследство: съвременни случаи на добри практики“.


В панел нa гостите от чужбина са :Катаржина Винярчик от отдел „Подземен пазар“, Исторически музей – Краков.  Д-р Панче Велков от Фондация за представяне и консервация на наследството, Република Македония и Анджей Шока от отдел „Фолклор и традиции на Краков“, Исторически музей – Краков. Проф. Питър Дейвис е от Великобритания.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден