Сърце без омраза в Русе

То се появи в Областния информационен център

Сърце без омраза затуптя днес в офиса на Областен информационен център-Русе. Той бе домакин на проект „Пл@тформа за толер@нтност.bg на столичното сдружение „Възможности без граници.
Проектът се реализира от Норвежката програма чрез  финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009- 2014 и чрез него сдружението се присъединява към кампанията на Съвета на Европа „Движение за език без омраза“. Общата стойност на проекта е 67 752 евро, като собственият принос на организацията е 11,16 % (7560 евро), а продължителността му е 18 месеца.
Чрез тази „Пл@атформата“  българската неправителствена организация разговаря с млади русенци  за толератността на общуването в киберпространството, срещу езика на омразата, който в интернет пространството широко се вихри, благодарение на възможността за анонимност. Водещият обучител по проекта Мария Маринова обясни на присъстващите що е то кибер тормоз, говори им за правата на човека и в частност за правата на различните, за смисъла от правозащитните организации.  Тя представи пред тях темата по интересен интерактивен начин и чрез ролеви игри. Маринова презентира пред младите русенци онлайн играта „Толерадо“, нещо подобно на „Стани богат“, в която главни герои са Мартин Лутър Кинг, Махатма Ганди, Сахаров и други известни личности, борци за правата на човека по света. Това е игра, която ни учи на толерантност и до която съвсем скоро всеки ще има достъп чрез нашия сайт, обясни обучителката. За смисъла да говорим срещу езика на омразата, тя цитира Мартин Лутър Кинг, който казва: „Животът губи смисъл, когато започнем да премълчаваме важните неща“.
Младите хора от 15 до 29 години, които се интересуват от правата на човека, уважават многообразието и искат да развиват своите комуникационни възможности и обичат да пътуват, могат да кандидатстват за доброволци към „Платформа за толерантност“ до 6 ноември.  Обявата е поместена в сайта на сдружението. Специално от Русе ще бъдат избрани от двама до четирима доброволци. Те ще бъдат обучени и след това от януари до юни следващата година те ще работят по проекта на регионално ниво.
На презентацията на проекта в Русе присъстваха над 30 души - от СОУЕЕ „Св.Константин-Кирил Философ”, Център за медиация и арбитраж, Българо-румънски трансграничен център за медиация, здравни ромски медиатори от сдружение „Мултиетнос“, клуб „Отворено общество“, кметство Тетово.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен