С над 160 са се увеличили постъпилите на работа през септември

Снимка:

karieri.bg

Автор:

Наташа Димитрова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Двугодишен колективен трудов договор подписа русенският кмет

Безработица в Русе е по-ниска от средната за страна

През септември постъпилите на работа регистрирани безработни в Русенска област са 542, което е със 161 повече от август.  От тях без квалификация са 130, с работническа професия са 153, а специалистите със средно специално и висше образование - 259. Повече от 60 на сто от започналите работа са жени, а младежите до 29 години са 115. Заетост е осигурена на 73 продължително безработни от областта, както и на 22 безработни с намалена трудоспособност.

От Агенцита по заетостта в Русе съобщават, че в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (152), административните и спомагателните дейности (78), образованието (70), търговията (64), строителството (51), селското стопанство (22), операциите с недвижими имоти(16), транспорта (12) и др.


Към края на септември в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 8968. Равнището на безработица в Русенска област е 8,7%, при средно за страната е 10,5 на сто.
Най-висока е безработицата в община Ветово - 41.2 процента, а най-ниска в Русенската община – 4.2 процента