„Топлофикация” – Русе няма да пуска парното отопление

Според дружеството, застудяване се очаква след първи ноември

Според дружеството, застудяване се очаква след първи ноември

От „Топлофикация в Русе разпространиха съобщение, според което няма да се пуска парното отопление в Русе, въпреки прогнозите за застудяване. От Дружеството заяват: „Предстоящото захлаждане, което се очаква от тази вечер, няма да доведе до пускане на парното в Русе. „Топлофикация- Русе” е готова за началото на отоплителния сезон, но прогнозите на метеоролозите не дава основание за толкова кратко време да се пуска системата. Според изпълнителния директор Георги Недев, очакванията за застудяването е то да трае кратко и след това температурите да достигнат над приетите за критични нормалното обитаване на жилища, офиси, социални и административни учреждения.
От дружеството поясняват, че за да се даде старт на новия отоплителен сезон е необходимо три дни поред температурите да паднат под 12 градуса средноденонощно, както и дългосрочната прогноза да е за трайно застудяване. В случай, че тези условия не са изпълнени, но абонатите искат да им се пусне парното, трябва да подадат заявление в Център за работа с клиенти на ул. „Боримечка” № 43, което да е придружено с решение на общото събрание. Това се отнася за клиентите, присъединени към индивидуални абонатни станции. За присъединените към групови абонатни станции, отоплението ще бъде пуснато след изпълнение на горепосочените условия.
От „Топлофикация” в Русе припомнят, че важен момент е в началните дни на пускане на отоплението, вентилите на радиаторите да бъдат максимално отворени, за да може системата да заработи оптимално.
Информацията, с която разполага „Топлофикация” е:
1. През последните 7 дни средно денонощна температура е 17 градуса, измерена в 11 контролни точки на територията на гр. Русе;
2. По информация от интернет сайтове се очаква трайно захлаждане след 01.11.2014г.
В съобщението се казва още, че: „Топлофикация Русе” е обезпечена с горива чрез сключени договори за доставка на въглища за предстоящия есенно-зимен период. Дружеството разполага и с необходимото количество спомагателно гориво- мазут. Централата има важно преимущество - при необходимост за работа както с въглища, така и с природен газ като основно гориво. Това гарантира непрекъснатост на производството при извънредни обстоятелства и затруднения както при доставките на твърдо гориво /продължително заледяване на р. Дунав/, или газова криза.
Предварителните разчети на „Топлофикация- Русе” са направени така, че цената на парното през отоплителния период  /до началото на юли 2015 г./ да не се променят, е очакването на изпълнителния директор инж.Георги Недев. В същото време занижените цени, които ДКЕВР определи миналата година за изкупуване на топлинната и електроенергия, създават сериозни трудности на компанията, които се преодоляват трудно, но няма да са за сметка на русенци.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"