Успешно приключи крос-поход „Русенско Поломие 2014”

Снимка:

Автор:

Наташа Димитрова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русе за първи път се включи в инициативата MOVE Week - ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ДВИЖЕНИЕТО И СПОРТА

 В крос-похода с маршрут от село Красен, по поречие на река Русенски Лом, до скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски” с дължина 8 км по суша и 11 км по вода, взеха участие, общо 417 русенци, с 50 повече от миналогодишното издание на проявата. Представени бяха  6 училища, 4 студентски клуба на РУ „Ангел Кънчев”, сдружение ВелоРусе, други клубове, сдружения и фирми от града. Най-много бяха пешеходните участници –  396. С велосипеди стартираха 14 души, а 7 водни туристи с 4 лодки, тръгвайки от моста в центъра на село Красен, акустираха благополучно   на имприровизирания под Басарбовския манастир Порт „Басарбово”. За да се осъществи плаването, бе необходимо клубът по воден туризъм на СТПД „Академик” с председател Мартин Николов, дни преди похода, да извърши разчистване на речното корито от десетки дървета, дънери и клони.
Маршрутът на крос-похода не бе подбран случайно. До село Басарбово, според предложението на еколози е естествената северна окрайнина за разширяване територията на Природен парк „Русенски Лом”. А отколешно е желанието на русенските почитатели на водния туризъм да сродят Русенски Лом с други живописни реки, в които водните походи са традиция.    
 Впечатляващо бе, че най-малкият участник бе на 9 г.- Мартин Михайлов, ученик в СОУ „Васил Левски”,  а най-възрастният на 74 г. - ветеранът Борис Петков.
 На старта участниците получиха възпоменателен знак – гривна или стикер MOVE Week и картосхема на маршрута с талон за заверка в контролните пунктове.  
 На финала успешно преминалите маршрута получиха специално свидетелство, подписано от Председателя на оперативния щаб на крос-похода доц. д-р Марко Тодоров. По предварително теглене с номерата на талоните, над 80 от  участниците получиха предметни награди.
Купите на Община Русе – Отличие Първа и Отличие Втора степен заслужиха групите на ПГО „Недка Иван Лазарова”, СОУ „Васил Левски”  и  МГ „Баба Тонка”. Клубът по пешеходен туризъм към СТПД„Академик” получи купата на Студентския съвет на РУ „Ангел Кънев”. Отличени бяха също семейство Ваня, Люба и Любомир Чапкънови (пешеходно участие), семейство Георги и Катина Христови (с велосипеди), както и 10 учители, треньори и преподаватели, организирали най-големите групи за участие.