Родителите използват финансовата помощ за първокласници

В Русенска област това са две трети от семействата на учениците

Днес е последният ден за кандидатстване за еднократна помощ за първокласниците и до сега за нея са подадени  1274  молби в Русенска област. По изчисленията на юристконсулта от дирекция „Социално подпомагане” Благомил Благоев, това две трети от семействата на първокласниците, които са общо 1860 в областта.

До края на миналата седмица в дирекцията са били подадени 1274 молби, като до сега са       отпуснати помощи на 1237с емейства. Право на помощ имат семейства с деца, които са записани за първи път в първи клас, като условието е средният доход на член отсемейството да не надхвърля 350 лева на месец. Размерът на помощта е 250 лева.