10 водоема в Пловдивско включени в преброяването на водолюбиви птици

Архив Пловдив

06-01-2012, 14:29

Автор:

plovdiv.utre.bg

Всичко от Автора

Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие

Експерти от РИОСВ-Пловдив, заедно с представители на природозащитни организации, ще се включат в 36-то среднозимно преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици в периода 13-15 февруари, съобщиха от пресцентъра на инспекцията.

В Пловдивско маршрутът минава през яз. „Пясъчник”, яз. „Паничери”, яз. „Домлян”, микроаз. Красновмо, Старосел, Миромир, Хисар, Михилци, Баня, Калояново, Дуванлий, рибарници Соколица, по р. Стряма. Предмет на наблюдение ще бъдат основно водолюбивите птици. По време на мониторинга ще се попълват формуляри, в които  ще се описва и състоянието на водоема, видимостта и метеорологичните условия, ще се следи и за нарушения на лова не само по обходните маршрути, но и в защитените територии.

Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. То се провежда ежегодно в цяла Европа, организирано от Wetland International. В преброяването ще вземат участие Министерството на околната среда и водите, Българската орнитологична централа, Българското дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани, сдружение за дива природа "Балкани", Фонд за дивата флора и фауна и фондация "Льо Балкан". За България задължителни за ежегоден контрол са 50 територии. Тяхното отчитане осигурява до 98% от числеността на презимуващите в страната популации.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"