10 нови жилищни сгради в Русенска област са въведени в експлоатация през първото тримесечие

Новините

30-11--0001, 00:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Откриха сектор „Инвазивна кардиология“ в на УМБАЛ-Русе

Всяка втора въведена в експлоатация жилищна сграда е двуетажна

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе през първото тримесечие на 2017 г. е 10. Спрямо същото тримесечие на предходната година броят на сградите се запазва, но този на новопостроените жилища в тях намалява с 20 до 21. Въведените в експлоатация сгради представляват 2.2% от общия брой за страната, с което областта се нарежда на 13-то място.

През първото тримесечие на 2017 г. 90.0% от всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе са къщи. Осем от десетте сгради са с тухлена конструкция (тухлени с бетонна плоча). През първото тримесечие на предходната година всички жилищни сгради са били със същата конструкция.

Всяка втора въведена в експлоатация жилищна сграда в периода януари-март 2017 г. е двуетажна. Всички новопостроени жилищни сгради в областта са с изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 1 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а останалите – с изгребни ями.

По 28.6% е регистрираният относителен дял на жилищата с три и четири стаи, а 19.0% съставлява делът на двустайните. През първото тримесечие на 2016 г. всяко второ новопостроено жилище е било едностайно, 26.8% от общия брой са били двустайни, а малко под 1/5 – тези с четири и повече стаи.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Русе през първото тримесечие на 2017 г. е 3 038 кв. м, или с 58.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Жилищната площ също намалява (с 66.9%) до 1 639 кв. м, като съставлява 53.9% от общата полезна площ на жилищата. Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на жилищната площ в общата полезна площ на новопостроените жилища намалява с 14.1 процентни пункта.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Русе е 144.7 при 89.3 кв.м средно за страната. През първото тримесечие на 2016 г средната полезна площ на едно жилище за областта е била 177.1 кв.м, а регистрираната средна за страната – 83.7 кв. метра.

От всички новопостроени жилищни сгради в периода януари-март 2017 г. 10.0% се намират на територията на град Русе. Делът на жилищата в тях достига 57.1%. Общата полезна площ на въведените в експлоатация жилища в областния център е 1 300 кв. м, а жилищната им площ съставлява 46.2% от полезната. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище е 108.3 кв. метра.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен